Koronan jälkeen Kielon turvallisuuskoulutukset ovat jälleen käynnissä. Yritysten turvallisuusvastaaville tarkoitetut koulutukset starttasivat Mattilanniemen kiinteistöstä. Kouluttajana toimi K2 Turvapalveluiden turvallisuuden asiantuntija. 

Koulutuksessa käytiin läpi kiinteistön pelastussuunnitelmaa, ja sen lisäksi käytiin läpi yleisesti keskustelua turvallisuudesta.

Sähköpyörien akut säilytettävä turvallisesti 

Tilaisuudessa katsottiin videota sähköpyörän akun sammutuksesta ja muistutettiin, että käytöstä poistetut akut ja patterit tulee säilyttää akkusäilytyslaatikoissa tai metallisissa laatikoissa navat teipattuna.

Akkuja ei tule säilyttää ja ladata työpöydän vieressä paperipinon vieressä. Sähköpyörän akku kuumenee syttyessään satoja asteita muutamassa sekunnissa – palosta tulee myös niin paljon savua tilaan, että toimisto olisi jo pelkän savun vuoksi käyttökelvoton vähintään viikon ajan.

Tunnetko toimistosi hätäpoistumistiet? 

Tietääkö yrityksesi henkilöstö ja yrityksesi vieraat poistumisreitin ja kokoontumispaikan hätätilanteessa?

Yritystilojen hätäpoistumistiet on pidettävä auki, niiden eteen ei saa sijoittaa työpisteitä, hyllyjä, puhelinkoppeja tai mitään muutakaan kulkua estävää.

Kielolla pidetään hyvää huolta, että uudetkin asiakkaat saavat perustiedot muuttaessaan uuteen kiinteistöön. Kiinteistön asiakaspalvelu on yhteydessä asiakkaan turvallisuusvastaavaan ja sopii tapaamisen, jossa käydään läpi muun muassa kyseessä olevan kiinteistön hätäpoistumistiet, väestösuojan sijainti sekä kokoontumispaikka.

Onko yleinen turvallisuusohje näkyvillä? 

Kouluttaja muistutti, että jokaisen toimiston seinällä tulee olla tulostettuna näkyvällä paikalla yleinen turvallisuusohje. Turvallisuusohjeesta löytyy perustietojen, kuten yleisen hätänumeron, kiinteistön osoitteen ja kokoontumispaikkatiedon lisäksi, kuinka toimia yleisen vaaranmerkin soidessa. Yrityksen turvallisuusvastaava saa tulostettua yleisen turvallisuusohjeen pelastussuunnitelmasta.  

Jyväskylässä ei ole yleistä väestönsuojaa

Turvallisuuskoulutuksessa puhuttiin myös kiinteistön väestönsuojasta ja sen käytöstä. Vastoin ehkä yleistä luuloa, Jyväskylässä ei ole määritetty yleistä väestönsuojaa. Kiinteistön väestönsuojaan tulee mennä, kun pelastustoimi niin määrää. Mikäli et tiedä, missä kiinteistösi väestönsuoja sijaitsee, kannattaa käydä katsomassa esimerkiksi yrityksen turvallisuuskävelyllä.

Poistumisharjoitus toi esiin hybridityön tuoman haasteen  

Mattilanniemen kiinteistössä pidettiin myös koko kiinteistön poistumisharjoitus. Palokellojen alkaessa soimaan jokaisesta yrityksestä poistuttiin kokoontumispaikalle ja jokaisen yrityksen turvallisuusvastaava kuittasi Kielon asiakaspalvelun henkilölle, että yritystila on tyhjä. Kiinteistön tyhjenemiseen meni aikaa noin kahdeksan minuuttia. Poistumisharjoituksen jälkeen pidettiin yhteinen keskustelutilaisuus, kuinka harjoituksen koettiin menneen. 

Todettiin, että haasteita tuottaa vallalla oleva hybridityö – mitä jos turvallisuusvastaava tai -vastaavat ovat etätöissä kotona – kuka varmistaa, että yrityksen tila on tyhjä? 

Pohdimmekin, voisiko yrityksellä olla useampia turvallisuusvastaavia, joista vähintään yksi olisi sellainen, joka lähtökohtaisesti tietää olevansa paljon fyysisesti toimistolla.

Kielo pitää turvallisuuskoulutuksia erikseen sovittavin väliajoin jokaisen kiinteistön yritykselle. Koulutuksista ja niiden sisällöstä tiedotetaan erikseen yritysten turvallisuusvastaavia. Pidättehän asiakaspalvelumme ajan tasalla yrityksenne turvallisuusvastaavista.

Turvallista päivää, terveisin Minna Kielolta😊

Kiinnostaako yritystänne esimerkiksi ensiapukoulutus? 

Kielon tarjoamien turvallisuuskoulutusten lisäksi yrityksillä on mahdollisuus ostaa myös erikseen turvallisuuskulttuurin ja -osaamisen ylläpitoon ja kehittämiseen liittyviä harjoituksia Kielon kautta. Kouluttajana toimii näissäkin K2 Turvapalvelut. Turvallisuusharjoitteita ovat esimerkiksi yritysten turvallisuuskävelyt, alkusammutusharjoitus yrityksen työntekijöille ja EA-kurssit.

Kysy lisää asiakaspalvelusta!