Blogi Innova 3

Vastuullinen työympäristö lisää työnhyvinvointia ja tehokkuutta

Kielo Office Solutionsin seuraavan toimistokiinteistön Innova 3:n suunnittelu on käynnissä ja rakentaminen on tarkoitus aloittaa tänä vuonna. Kielolle on tärkeää, että uudet toimistotilat Jyväskylän Lutakossa suunnitellaan palvelemaan nykyajan yritysten ja työntekijöiden tarpeita. Myös vastuullisuus on olennainen osa tätä yhtälöä, sillä vastuullinen työympäristö antaa niin yrityksille kuin työntekijöillekin monia etuja.

Rakennetun ympäristön merkitys on suuri niin taloudellisen vastuun, ympäristövastuun kuin sosiaalisen vastuunkin näkökulmasta. Talotekniikkajärjestelmien asiantuntijayritys Aren aluejohtaja Ari Kinnunen näkee, että toimitilojen viihtyvyys lähtee työnantajan vastuullisuudesta, halusta huolehtia työntekijöiden työympäristöstä parhaalla mahdollisella tavalla. Kinnunen oli pääpuhujana Kielo Office Solutionsin 15.1.2020 järjestämässä tilaisuudessa, jossa pohdittiin vastuullisuutta kasvun edellytyksenä.

Aistiärsykkeetön ympäristö on tärkeä viihtyvyystekijä

Kun Are huolehtii Kielon toimitilojen talotekniikkajärjestelmistä, yritys pitää varsinaisina asiakkainaan toimitilojen vuokralaisten työntekijöitä. Tärkeintä on, että loppukäyttäjä on tyytyväinen työtilaansa, koska se tukee sekä työhyvinvointia että työtehokkuutta. Yrityksille tämä näkyy lopulta kustannustehokkuutena ja työn tuottavuutena.

”Aren tehtävänä on luoda toimitiloihin sellaiset sisäolosuhteet, joissa ihmiset voivat tehdä työnsä hyvin. Työntekijöistä on kova kilpailu: yhdelle merkitsee eniten hyvä palkka, toiselle hyvä johtaminen, jollekin on tärkeää työpaikan viihtyvyys. Haluamme tukea Kielon vuokralaisten työntekijöiden aivotyön tuottavuutta rakentamalla heille työympäristö, jossa ei ole aistiärsykkeitä. Tällaisessa ympäristössä on muun muassa tasainen valaistus, lämpötila sekä ilmanvaihto ja se on äänetön sekä raikas”, kuvailee Kinnunen.

Aistiärsykkeettömän työympäristön taustalla on puolestaan ympäristövastuullisuus. Uusi toimitila tulee olemaan esimerkiksi matalaenergiakiinteistö, jossa lämmitykseen ei käytetä kuumaa vettä, vaan haaleaa, ja jäähdytykseen ei käytetä kylmää vettä, vaan viileää. Nykyaikainen tekniikka mahdollistaa myös jäähdytysenergian kierrätysjärjestelmän. Tämä tarkoittaa, että tietokoneista ja ihmisistä tuleva lämpöenergia otetaan talteen ja kierrätetään sinne, missä sitä kulloinkin tarvitaan ilman että syntyy hukkalämpöä.

Uudet tekniikat tukevat aivotyötä

Arella mietitään paljon aivojen toimintaa: miten aivot toimivat työpäivän aikana, millaisissa olosuhteissa keskittyminen herpaantuu, miten ihminen voi parhaiten keskittyä työhönsä ja mitkä olosuhteet tukevat oppimista?

”Tämä on tärkeää ihan turvallisuudenkin kannalta, ja haluamme omalla toiminnallamme tukea aivotyötä toimitiloissa. Työnantajat ja työntekijät voivat silloin keskittyä täysillä omaan toimialaansa”, pohtii Kinnunen.

Puheesta teoiksi

Vastuu on välittämistä ja se kuuluu meille kaikille. Omalta osaltaan Kielo haluaa luoda toimintaympäristön, jossa kaikilla asiakasyrityksillä ja niiden työntekijöillä on edellytykset toimia vastuullisesti. Vastuullisuudessa huomioidaan vaikutukset niin ympäristöön, ihmisiin kuin yhteiskuntaankin. Näihin panostetaan myös Innova 3:ssa aina sen suunnittelusta lähtien.

”Ratkaisuissa näkyvät kestävän kehityksen energiavalinnat sekä terveellisyyttä ja turvallisuutta edistävät talotekniikkaratkaisut ja käytännöt. Tulemme myös kannustamaan työntekijöitä ekologisempiin valintoihin liikkumisessa muun muassa panostamalla pyöräparkkiin ja tuomalla mahdollisuuden yhteiskäyttöautoon”, kuvailee Kielon liiketoimintayksikön johtaja Olli Peltokoski.

”Lisäksi työntekijöiden viihtyvyyden, hyvinvoinnin ja yhteisöllisyyden edistäminen on vastuullisuutta parhaimmillaan. Haluamme tehdä konkreettisia tekoja vastuullisuuden eteen ja työntekijöiden parhaaksi”, sanoo Peltokoski.

Lisätietoja:

Ari Kinnunen, aluejohtaja, Are Oy, p. 040 300 5205, ari.kinnunen@are.fi

Olli Peltokoski, liiketoimintayksikön johtaja, Kielo Office Solutions, p. 050 505 0233, olli.peltokoski@kieloofficesolutions.fi

 

 

Takaisin uutisiin