Uutinen

Tiedote Kielon asiakkaille koskien koronavirusta

Hyvä asiakkaamme

Yhteiskuntamme on koronaviruksen myötä poikkeuksellisessa tilanteessa. Kielo pyrkii varmistamaan kaikkien kiinteistöissä asioivien asiakkaiden, vierailijoiden, yhteistyökumppaneiden sekä Kielon oman henkilöstön terveyden. Kaikki Kielon palveluntuottajat ovat myös päivittäneet toimintaohjeitaan poikkeustilanteen vaatimalla tavalla. Vetoamme kaikkia kiinteistöä käyttäviä noudattamaan viranomaisohjeita ja -suosituksia.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos: www.thl.fi

Kielo palvelee asiakkaitaan niin hyvin kuin se koronaviruksen aiheuttamassa poikkeuksellisessa tilanteessa on mahdollista

– Kielon kiinteistöjen aulojen asiakaspalvelut ovat toiminnassa

– Henkilöstöravintolamme palvelevat asiakkaitamme

– Kielon yhteistyökumppanit ja palveluntuottajat huolehtivat niille kuuluvista tehtävistä

Kielon yhteyshenkilönne ovat tavoitettavissa sähköpostitse ja puhelimitse sekä Teams/Lync -palaverilla. Seuraamme koronavirusepidemian kehittymistä aktiivisesti ja noudatamme varautumisen osalta voimassa  olevia viranomaisohjeita ja -suosituksia. Tiedotamme mahdollisista tulevista muutoksista viipymättä.

Yhteistyöterveisin

Kielo Office Solutions Oy
Olli Peltokoski, Liiketoimintayksikön johtaja

Takaisin uutisiin