Blogi Innova 3

Yhteisöllinen toimintakulttuuri -arjen kohtaamiset ja työntekijäkokemus tiloissa ja tiimeissä

Innova 3:sta tehdään tulevaisuuden toimintaympäristö

Kielo Office Solutions on investoimassa yli 20 miljoonaa euroa Jyväskylän Lutakkoon rakennettavaan toimistotaloon, jollaista ei ole Keski-Suomessa aiemmin nähty. Tavoitteena on, että Innova 3 valmistuu syksyllä 2021. Innova 3:n toimistotilat suunnitellaan palvelemaan nykyajan yritysten ja työntekijöiden tarpeita. Kantavana teemana Innova 3:ssa on yhteisöllisyys.

Työelämä on kovassa murroksessa: töiden projektinomaisuus, etätyöt, ympäri maailmaa olevat tiimit, töiden pirstaloituminen ylipäänsä. Kuitenkin ihmisillä on perustarve kuulua johonkin yhteisöön.
”Työyhteisö, jossa voit olla oma itsesi, haastaa kollegaa ja antaa kehitysideoita, on äärimmäisen tärkeä osa yksilön työviihtyvyyttä. Yhteisöllisyyden kokemus lisää sosiaalista pääomaa, eli luottamusta ja vastavuoroisuutta, jolloin kaikki haluavat antaa parhaansa. Tämä puolestaan auttaa parhaiten yritystä pääsemään kohti tavoitteita”, kuvailee yrityskulttuurin asiantuntija ​Heidi Länsisalmi​. Länsisalmi oli pääpuhujana Kielo Office Solutionsin 18.12.2019 järjestämässä tilaisuudessa, jossa käsiteltiin yhteisöllistä toimintakulttuuria toimitiloissa ja tiimeissä.


”Sillä on myös syvempi merkitys, että tehdään yhdessä asioita kohti yhteistä tavoitetta. Tässä ajassa, jossa tehdään paljon etätöitä ja tiimit on hajautettu, jo pelkkä työpaikalle tulo on monelle ainutlaatuinen yhteisöllisyyden kokemus: tunnet olevasi osa joukkuetta. Sillä on suuri merkitys, kokeeko olevansa vain vierailemassa omalla työpaikalla vai tunteeko kuuluvansa yhteisöön, jota voi ylpeänä edustaa.”
Yhteisömanagerina ja yrittäjänä työskentelevä Länsisalmi on tutkinut yrityskulttuureja erityisesti kasvuyritysten rekrytoinnin näkökulmasta, muun muassa Futuricella, Vincitillä ja Reaktorilla. Hän iloitsee, että yrityskulttuurin merkitys ymmärretään yhä enemmän myös muilla toimialoilla ja pienemmissä yrityksissä. 


”Yrityskulttuurin merkitys korostuu erityisesti sitoutumisessa yhteiseen tekemiseen ja sisäisenä palona toiminnan jatkuvaan kehittämiseen. Parhaat tekijät haluavat työskennellä parhaassa tiimissä. Vetovoimana ovat toiset ihmiset. Sitoutuneet ihmiset taas kokevat yhteiset tavoitteet voimakkaammin ja pysyvät yrityksessä pidempään. Jos työntekijä kokee saavansa arvoa ympärillään olevista ihmisistä, se kirittää jokaista tekemään parhaansa. Tällöin osaamisen kasvu ja tekemisen halu kumuloituvat yhteisön sisällä”, pohtii Länsisalmi.


Hyvinvointi näkyy yritysten menestyksessä


Kun Lutakon Innova-alue valmistuu kokonaisuudessaan Innova 3:n myötä, siellä tulee toimimaan 150 yritystä ja yli 3500 työntekijää. Innova 3 suunnitellaan tiloiltaan sellaisiksi, että ne ovat muunneltavissa yritysten erilaisten tarpeiden mukaan.


”Yritykset tarvitsevat yhä joustavampia tilaratkaisuja. Innova 3:n nykyaikainen arkkitehtuuri ja tekniikka mahdollistavat tilojen muokattavuuden ja tukevat monimuotoisia ja yhteisöllisiä tiloja. Kielon  Innova-alueella on myös co-working tiloja, jotka tarjoavat varsinkin pienemmille tiimeille ja yrityksille parhaita paikkoja päästä osaksi yhteistä tekemisen tyyliä. Kielon toimintamalliin kuuluu myös verkostoitumistapahtumat, joissa Kielon yhteisön jäsenet pääsevät kuulemaan mielenkiintoisia aiheita ja samalla kasvattamaan verkostojaan. Haluamme luoda Innova 3:sta bisneksen kodin, jossa menestys syntyy hyvinvoinnin sivuvaikutuksena”, kertoo liiketoimintayksikön johtaja ​Olli Peltokoski​ Kielolta.
Heidi Länsisalmi näkee, että uudenlaisen työntekemisen tavan omaksuneet ihmiset ymmärtävät intuitiivisesti yhteistilojen merkityksen ja hakeutuvat paikkoihin, joissa voi törmätä muihin ihmisiin ja verkostoitua. Ja miksipä ei – yhteisöllisissä tiloissa syntyy positiivista energiaa, työnimua ja oppimista.
Yhteisölliset tilat eivät ole kuitenkaan itsessään ketään autuaaksi tekeviä paikkoja ja terminä se voidaan käsittää hyvin monin tavoin. 


”Tilaa pitää osata käyttää oikein ja omiin tavoitteisiin. Yhteisöllisessä tilassa on erilaisille työtehtäville suunniteltu erilaiset paikat. Ei yksi toimistotila tai työhuonekaan sovellu kaikille. Ihmiset ovat erilaisia, jolloin itsensä tunteminen myös työskentelytavoissa korostuu. Sille toivoisi työpaikoilla kiinnitettävän enemmän huomiota ja joustoa puolin ja toisin. Etätyö voi olla yksilölle hyvinkin tehokasta, kun taas luovuus ja ideointi tarvitsevat usein aivan toisenlaisen tilan ja vapaamuotoista ajatusten törmäämistä”, kuvailee Länsisalmi.


Nykyaikainen kyläyhteisö


Työelämän muutos haastaa koko työyhteisön ymmärryksen siitä minkälaisia työtehtäviä ja mitä työntekoon liittyviä tarpeita yrityksessä on. Miten toimia yksilöinä, mutta osana yhteisöä.
”Jos ennen ihmisillä oli ympärillään heimo ja kyläyhteisö, niin nyt meillä on työpaikan kahvihuone. Eläkkeelle jäävät tai työpaikkaa vaihtavat sanovat usein, että he jäävät kaipaamaan juuri työyhteisöä. Iso osa ihmissuhteistamme muodostuu juuri työpaikoilla ja kollega saattaa tietää enemmän työkaverin elämäntilanteesta kuin tämän omat sukulaiset. Sellainen ympäristö on mieletön voimavara”, sanoo Länsisalmi.


Lisätietoja: Heidi Länsisalmi, yhteisömanageri, Yritystehdas, p. 0​50 3621383, ​heidi@yritystehdas.fi Olli Peltokoski, liiketoimintayksikön johtaja, Kielo Office Solutions, p. 050 505 0233, olli.peltokoski@kieloofficesolutions.fi

 

 

 

Lue lisää