Uutinen

Kestävä kehitys

Kiinteistöalalla on kiistattoman suuri vaikutus ympäristöön ja yhteiskunnalliseen kehitykseen ja tämän vuoksi otamme kestävän kehityksen tosissamme. Kiinteistöt käyttävät esimerkiksi 35 – 40 % kaikesta loppukäyttäjien energiasta Euroopan unionissa. Tämän vuoksi meidän päämääränämme on noudattaa valtakunnallisia kestävyyttä parantavia vaatimuksia ja lakeja, jotta tuemme perustavaa laatua olevia yhteis-kunnallisia kestävyystavoitteita. Yrityksenä koemme että meidän velvollisuutemme on myös paikoin ylittää perusvaatimukset ja täten seurata tätä yleistä kestävän kehityksen toimintamallia.

Lue kestävän kehityksen raportti

Lue lisää